Перегляд списку назв робіт


 
Запланована конференція Назва
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” kgd Тези доповіді
Юлія Анатоліївна Запорожець
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” RISK OF CHEMICAL PLANT IMPACT ON THE ENVIRONMENT Тези доповіді
Юлія Анатоліївна Запорожець
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” Імітаційне моделювання блоків установки переробки піроконденсату за допомогою ПЗ UniSim Design Тези доповіді
М. В. Ільченко
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” Інноваційна політика країн ЄС та її вплив на сталий розвиток Тези доповіді
В. І. Бендюг
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” Автоматизація обробки даних на базі методів та засобів машинного навчання як складова тематика навчальних дисциплін за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Тези доповіді
Л. М. Бугаєва
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” Автоматизація процесу вибору обладнання на базі методу аналізу ієрархій Тези доповіді
Л. М. Бугаєва
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” Автоматизація технологічних процесів на прикладі розрахунку гранично допустимих викидів на ПАТ “Івано-Франківськцемент” Тези доповіді
І. М. Петрушка
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” Автоматизована підсистема прогнозування безпечного ведення гірничих робіт на пластах, що схильні до газодинамічних явищ Тези доповіді
С. Г. Бондаренко
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” Алгоритм і програма розрахунку матеріального балансу синтезу аміаку Тези доповіді
А. Л. Концевой
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” Алгоритм забезпечення підтримки процесу сегментації споживачів і позиціювання товарів та послуг Тези доповіді
І. Ю. Кочубей
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” Алгоритмізація розрахунку біологічного очищення стічних вод в аеротенках Тези доповіді
Т. В. Бойко
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” Аналіз модифікованого процесу отримання пластифікатора на основі продуктів перетворення поліетилентерефталату як об’єкту керування Тези доповіді
С. Г. Бондаренко
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” Використання пінч-аналізу при інтеграції потоків процесу випаровування водного розчину гідроксиду натрію Тези доповіді
Т. Г. Бабак
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” Вирішення проблем відсутності критеріальних рівнянь в розрахунках спеціального обладнання методами комп’ютерного моделювання Тези доповіді
С. І. Костик
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” Гидравлические сети в производствах с непрерывным циклом работы: формирование и расчёт Тези доповіді
А. С. Шмелёв
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” До обґрунтування вибору чисельного методу при моделюванні процесів термічного розкладання триоксиду хрому у суміші з хромом Тези доповіді
А. М. Шахновський
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” Досвід впровадження стантарту віщої освіти та розроблення освітньої програми бакалаврів за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Тези доповіді
Т. В. Бойко
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” Дослідження кінетики адсорбції барвників катіонного та аніонного типу на композитах «активоване вугілля – ТІО2» Тези доповіді
А. А. Кух
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” Дослідження процесу тепломасопереносу при запалюванні частинки водовугільного палива за допомогою математичного моделювання Тези доповіді
Н. К. Глинин
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” Екологічна оцінка різних методів видалення арсену в водоочищенні Тези доповіді
Н. М. Толстопалова
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” Електрозрядне очищення води басейнів Тези доповіді
С. В. Петров
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” Застосування технологій машинного навчання для контролю якості на виробництві за допомогою моделей MobileNets Тези доповіді
Д. Р. Клименко
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” Кінетичні дослідження реакції гідролізу NaBH4 в присутності NiCo2O4 та її композиту з багатошаровими вуглецевими нанотрубками Тези доповіді
А. С. Воронова
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” Комп’ютерна модель реактора високотемпературного адіабатичного нітрування бензену Тези доповіді
А. А. Красильникова
 
7ма міжнародна науково-практична конференція“Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку” Комп’ютерне моделювання реактора синтезу Фішера-Тропша Тези доповіді
Ю. Ю. Хібеба
 
1 - 25 з 72 результатів 1 2 3 > >>