Контактна інформація

Координатор конференції

Абрамова Алла Олександрівна
Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів НТУУ "КПІ"
Київ - 03056, пр. Перемоги, 37, корп. 4, кімн. 171
Телефон: +38 (044) 204-82-12
Email: kxtp@kpi.ua